Kontakt

Kontakt

Di Luca & Di Luca AB
Alsnögatan 11, 7tr
116 44 Stockholm
Tel. 08-556 942 00
Fax. 08-556 942 01
Organisationsnummer: 556459-2078
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Kontaktuppgifter

Johan Westerberg, VD
Tel. 08-556 942 00

Rakel Jarl, HR Manager
Tel. 08-556 942 00

Helene Rehnberg, Kvalitets- och Inköpschef
Tel. 08-556 942 00

Eva Junevad, Marknadschef
Tel. 08-556 942 00

Peter Lantz, Finans och Affärsutvecklingschef
Tel. 08-556 942 00

Måns Falk, Accademia Di Luca
Tel. 08-556 942 00

Magnus Ekerhov, Försäljningschef
Tel. 08-556 942 00